Đăng lúc: 06-06-2017 05:23:06 PM | Đã xem: 776 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo lý Công Giáo
Tội phá thai và giải vạ theo Giáo luật

Tội phá thai và giải vạ theo Giáo luật

Giáo huấn luân lý Kitô giáo luôn luôn coi phá thai là một trọng tội: “Ngay từ thế kỷ thứ nhất, Hội Thánh đã khẳng định mọi vụ phá thai đều là tội ác luân lý. Giáo huấn đó không thay đổi. Giáo huấn đó vẫn luôn luôn không thể thay đổi. Việc phá thai trực tiếp, nghĩa là, hoặc được muốn như mục đích hoặc được muốn như phương tiện, đều trái ngược một cách nghiêm trọng với luật luân lý” (x. GLHTCG số 2271).

Đăng lúc: 08-11-2016 10:03:27 AM | Đã xem: 831 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo lý Công Giáo
Đăng lúc: 10-12-2012 10:25:16 AM | Đã xem: 5155 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo lý - Suy niệm lời Chúa , Giáo lý Công Giáo

Quan Điểm Của Giáo Hội Công Giáo Về Vấn Đề Quỷ Nhập - Trừ Tà

QUAN ĐIỂM CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO về Vấn đề quỷ nhập - trừ tà Việc tìm hài cốt khi có sự can thiệp của các nhà “ngoại cảm” Hiện tượng nhập hồn, gọi hồn & bùa ngải, thư ếm

Đăng lúc: 01-11-2011 08:13:14 PM | Đã xem: 2760 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo lý - Suy niệm lời Chúa , Giáo lý Công Giáo