SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA THÁNH THẦN TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU (Bài suy niệm lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

Đăng lúc: Thứ sáu - 01/06/2012 07:40 - Người đăng bài viết: Mai Thi
Trước khi hoàn tất sứ vụ tại trần gian, Chúa Giêsu đã trấn an các Tông Đồ không nên quá lo lắng và đừng buồn sầu vì sự “ra đi” của Người bởi lẽ sẽ có Chúa Thánh Thần đến bảo trợ các ông: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16; x. Ga 16, 7). Và trong sách Công vụ tông đồ một lần nữa Người nhắc lại lời hứa đó với các đồ đệ trước khi được rước lên trời: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất" (Cv 1, 8).

Đúng như Đức Giêsu đã hứa, Chúa Thánh Thần, căn nguyên sự sống, Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi,… đã tiếp nhận, bao phủ và ban thêm những ơn cần thiết để các tông đồ khởi sự sứ vụ loan báo tin mừng cho muôn dân. Không chỉ riêng các tông đồ mà bất cứ ai chấp nhận giáo thuyết do các tông đồ loan báo và tỏ lòng sám hối đều đón nhận được Thánh Thần một cách hữu hình và công khai. Thánh Thần vẫn đang hoạt động trong mỗi nhân vị tuy âm thầm nhưng rất phong phú. Chính Người sẽ tác động trong lòng mỗi người để họ nhận biết Thiên Chúa, nhận biết điều hay lẽ phải. Người không những là Chúa mà còn là vị Thầy hướng dẫn đời sống chúng ta. Người là “chủ kho” ban phát ơn thiêng để ta chu toàn nghĩa vụ kitô hữu giữa lòng Giáo hội và thế giới.

 

1. Thánh Thần, căn nguyên của sự sống.

Thánh Thần là Đấng Tác Sinh, là căn nguyên của sự sống. Mạc khải Kinh Thánh cho chúng ta biết Thánh Thần đã hoạt động ngay từ lúc vũ trụ được tạo dựng (St 1, 1tt…). Sự hiện hữu của con người thật tuyệt vời qua cách mô tả của Kinh Thánh “giống hình ảnh của Thiên Chúa”. Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta” (St 1, 26), và hữu thể nhân linh, tạo vật thượng đẳng được khởi sự bằng việc chia sẻ sự sống của Thiên Chúa: “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 2, 7).

Không những đời sống thể lý vật chất mà cả đời sống tinh thần của con người cũng được Thánh Thần “coi sóc”, bảo vệ và dẫn dắt. Ngôn sứ Edekiel có nhiệm vụ nói lại lời của Giavê cho dân chúng để mọi người biết rằng Thiên Chúa muốn chiếm đoạt con người bằng Thần Khí Ngài: Đức Chúa phán: “Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi Thần Khí của Ta” (Ed 36, 27). Cũng một nội dung như thế, Thánh Phaolô không ngừng xác nhận với mọi người về bản tính của Ngôi Ba Thiên Chúa: Ngài là “Thần Khí sự sống” (Rm 8,1) và mỗi chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần (x. 1Cr 3,16).

Ngay từ đầu Giáo Hội đã ý thức sự hiện hữu và tác động của Thánh Thần trong mọi hoạt động của Giáo Hội và đời sống của các tín hữu. Chúa Thánh Thần đến với các tín hữu, ngự trong họ và đổi mới cuộc đời của họ. Chúa Thánh Thần sẽ ban cho họ một sự sống mới, một sự sống luôn có Chúa hiện diện để Chúa cùng họ chiến đấu trong cuộc lữ hành đức tin.

Thánh Gioan tông đồ ghi lại diễn biến của việc trao ban Thần Khí ngay trong ngày Đức Giêsu Phục Sinh: “Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.  Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20, 22 – 23). Chúa Giêsu trao phó các tông đồ để dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần họ tiếp tục công việc loan truyền tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Từ nay chính Thánh Thần sẽ giữ vai trò nòng cốt trong đời sống rao giảng của các tông đồ. Chúa Thánh Thần sẽ cho các tông đồ thấy việc phải làm và con đường phải đi. Được Thánh Thần dẫn dắt, các tông đồ đã trở nên những con người mới: can đảm, hiên ngang, không sợ nguy hiểm….

 

2. Thánh Thần giúp người ta nhận biết Thiên Chúa.

Thiên Chúa là cứu cánh của mọi người. Mọi sự sẽ qua đi ngoài Thiên Chúa và sự sống trong Ngài. Thiên Chúa có đó nhưng chúng ta không nhận ra Ngài. Thiên Chúa có đó nhưng chúng ta quên, dửng dửng, trốn tránh hay tệ hơn chống đối sự hiện hữu của Ngài. Nhưng con người chẳng làm được gì nếu không có ơn của Chúa ngay cả những việc làm đạo đức thánh thiện.

Thánh Thần sẽ giúp ta biết Chúa và yêu Chúa. Chỉ khi nào chúng ta “ở trong Thần Khí”, chúng ta mới có thể nhận biết Chúa, tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô. Thánh tông đồ Gioan đưa ra một nguyên tắc chắc chắn rằng “ai tin vào Người (Đức Giêsu) thì được sống muôn đời” (Mc 16, 16).

Thánh Phaolô trong thư Rôma và Galata đã nói đến vai trò của Thánh Thần là giúp cho Kitô hữu có đủ tư cách để gọi Thiên Chúa là Ápba, Cha: “Anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Ápba! - Cha ơi! ". Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa” (Rm 8, 15-16; Gl 4, 6). Còn thánh Gioan ghi lại nguyên văn lời hứa của Chúa Giêsu với các tông đồ: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14,26).

Các tín hữu tiên khởi được Thánh Thần thôi thúc nhận biết và trở về với Thiên Chúa qua hành động hoán cải sau khi nghe các tông đồ giảng: “Nghe thế họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô và các Tông Đồ khác: “Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông Phêrô đáp: “Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần” ... Và hôm ấy có khoảng ba ngàn người theo đạo” (Cv 2, 37-41).

 

3. Thánh Thần hoạt động nơi mỗi người một khác.

Chúa Thánh Thần đã xuống trên các Tông đồ và Hội thánh mới được thành lập nhưng “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách”.

Thần Khí của Thiên Chúa chỉ có một nhưng tuỳ mỗi nơi mỗi thời và mỗi người: nơi này thần hứng được diễn tả bằng những phong tục, tập quán, văn hóa của địa phương, nơi khác qua ơn ngôn ngữ, người này được ơn giảng dạy, kẻ khác được ơn can đảm…. Thánh Thần như gió muốn thổi đâu thì thổi. Thánh Phaolô quả quyết rằng: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. (1Cr 12, 4.7).

Ơn Chúa Thánh Thần đã biến cải các Tông Đồ trở nên những người can đảm. Các tông đồ không còn “đóng kín cửa vì sợ người Dothái” nữa (x. Ga 20, 19) nhưng bắt đầu rao giảng cho dân chúng đang tụ họp chung quanh nơi ở của các ngài (x. Cv 2, 14). Nhờ Chúa Thánh Thần thánh hóa, các tông đồ được biến đổi hoàn toàn: Từ những người đã sống bằng nghề ‘chài lưới’, những người bình dân, ít học thức, trở nên “những con người mới” thông hiểu Thánh Kinh, nhiệt thành, sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời và cả mạng sống để rao giảng những điều họ đã chứng nghiệm về Đức Giêsu Kitô.

Giáo hội sau bao nhiêu năm vẫn đứng vững và phát triển đó là do Chúa Thánh Thần. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, công cuộc truyền giáo của Giáo hội tiếp tục phát triển qua thời gian cho đến ngày nay, và Giáo hội được mở rộng đến các dân tộc (Lc 24, 47) để đem Tin Mừng tình thương và ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần họat động trong Giáo hội mà dù bách hại tàn bạo có lúc tưởng như con thuyền bị sóng đánh chìm nhưng lời Chúa Giêsu hứa Giáo hội xây trên nền đã không có sức mạnh nào có thể phá đổ được (x. Mc 8, 27-30; Mt 16, 18; Lc 9, 18-21).

 

Kết:

Thánh Phaolô không ngừng nhắc nhủ các tín hữu: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1Cr 3,16) và “Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần mà chính Thiên Chúa đã ban cho anh em” (1Cr 6,19). Chúa Thánh Thần đã, đang và sẽ ở trong ta, điều quan trọng là ta có nhận ra sự hiện diện của Người và để Người hướng dẫn không. Đừng bao giờ cố tình để ngôi đền thờ trong ta ra nhơ uế bằng bất cứ giá nào.

Thánh Thần giúp ta nhận biết Thên Chúa và thực hiện ý của Ngài: "Nếu không được Thánh Thần giúp sức cho, không ai có thể nói rằng: Đức Giêsu là Đức Chúa”. Đời sống đạo của ta có tốt hay không phụ thuộc hoàn toàn vào tương quan của ta với Thánh Thần.

 

Mai Thi  

Tác giả bài viết: Mai Thi
Từ khóa:

Chúa Thánh Thần

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc