SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA THÁNH THẦN TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU (Bài suy niệm lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

Trước khi hoàn tất sứ vụ tại trần gian, Chúa Giêsu đã trấn an các Tông Đồ không nên quá lo lắng và đừng buồn sầu vì sự “ra đi” của Người bởi lẽ sẽ có Chúa Thánh Thần đến bảo trợ các ông: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16; x. Ga 16, 7). Và trong sách Công vụ tông đồ một lần nữa Người nhắc lại lời hứa đó với các đồ đệ trước khi được rước lên trời: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất" (Cv 1, 8).

Đăng lúc: 01-06-2012 07:40:25 AM | Đã xem: 3870 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo lý - Suy niệm lời Chúa , Bài giảng - Suy niệm

GIÂY PHÚT HUY HOÀNG CỦA “VUA DÂN DOTHÁI” (Bài suy niệm CN Lễ Lá - B)

GIÂY PHÚT HUY HOÀNG CỦA “VUA DÂN DOTHÁI” (Bài suy niệm CN Lễ Lá - B)

Đăng lúc: 30-03-2012 08:55:55 AM | Đã xem: 2300 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo lý - Suy niệm lời Chúa , Bài giảng - Suy niệm
Đăng lúc: 15-03-2012 02:57:04 PM | Đã xem: 2627 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo lý - Suy niệm lời Chúa , Bài giảng - Suy niệm
Đăng lúc: 02-03-2012 10:27:45 AM | Đã xem: 4040 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo lý - Suy niệm lời Chúa , Bài giảng - Suy niệm
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang sau