Thông báo: Cuộc Thi Thiết Kế Logo Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Phận Phát Diệm

Thông báo: Cuộc Thi Thiết Kế Logo Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Phận Phát Diệm

Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận Phát Diệm tổ chức Cuộc thi “Thiết kế Logo - Ban Mục vụ Giới trẻ”.

Đăng lúc: 15-07-2018 07:30:59 AM | Đã xem: 362 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo - Thư ngỏ
DANH SÁCH CỬ ĐIỆU NGÀY GẶP MẶT GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO PHÁT DIỆM LẦN III

DANH SÁCH CỬ ĐIỆU NGÀY GẶP MẶT GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO PHÁT DIỆM LẦN III

DANH SÁCH CỬ ĐIỆU NGÀY GẶP MẶT GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO PHÁT DIỆM LẦN III

Đăng lúc: 25-06-2018 08:47:33 PM | Đã xem: 426 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo - Thư ngỏ
Thông báo: Ngày Gặp Mặt Giới Trẻ Công Giáo Phát Diệm Lần III

Thông báo: Ngày Gặp Mặt Giới Trẻ Công Giáo Phát Diệm Lần III

Ngày Gặp Mặt Giới Trẻ Công Giáo Phát Diệm Lần Thứ III và Mừng Kính Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Thày Giảng, Tử Đạo – Bổn Mạng của Giới trẻ

Đăng lúc: 25-06-2018 08:30:05 PM | Đã xem: 275 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo - Thư ngỏ
Đăng lúc: 02-11-2017 02:55:23 PM | Đã xem: 389 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo - Thư ngỏ
Đăng lúc: 25-06-2017 03:21:14 PM | Đã xem: 537 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo - Thư ngỏ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang sau