Giáo xứ Kim Trung mừng lễ Chúa Giáng Sinh

Giáo xứ Kim Trung mừng lễ Chúa Giáng Sinh

Giáo xứ Kim Trung mừng lễ Chúa Giáng Sinh

Đăng lúc: 01-01-2013 10:25:01 AM | Đã xem: 2048 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin tức quê nhà , Các giáo xứ trong GP
Hình ảnh Đêm Giáng Sinh - Đêm Yêu Thuơng tại Giáo Xứ Hoài Lai

Hình ảnh Đêm Giáng Sinh - Đêm Yêu Thuơng tại Giáo Xứ Hoài Lai

Năm nay là một năm hồng ân đặc biệt với bà con Giáo Dân Giáo Xứ Hoài Lai, vì đây là năm đầu tiên Giáo Xứ có Thánh Lễ Đêm, Rước Kiệu Chúa Hài Đồng, đặc biệt hơn chủ sự chương trình cũng là Chủ tế thánh lễ đêm là Tân Linh Mục quê hương Giuse Đinh Văn Ba.

Đăng lúc: 30-12-2012 11:57:56 PM | Đã xem: 2481 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin tức quê nhà , Các giáo xứ trong GP
Đăng lúc: 30-12-2012 03:59:26 PM | Đã xem: 2547 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức quê nhà , Các giáo xứ trong GP
Đăng lúc: 12-12-2012 12:31:10 PM | Đã xem: 2230 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin tức quê nhà , Các giáo xứ trong GP
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Trang sau