Đăng lúc: 10-01-2012 09:52:31 PM | Đã xem: 2558 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin tức quê nhà , Tin Giáo phận
Đăng lúc: 10-01-2012 09:49:58 PM | Đã xem: 2566 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin tức quê nhà , Tin Giáo phận
Đăng lúc: 09-01-2012 08:56:10 AM | Đã xem: 2351 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin tức quê nhà , Tin Giáo phận
Đăng lúc: 05-01-2012 11:26:37 AM | Đã xem: 1579 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin tức quê nhà
[Thông báo]Chương trình gặp mặt đầu Xuân Nhâm Thìn

[Thông báo]Chương trình gặp mặt đầu Xuân Nhâm Thìn

Chương trình gặp mặt đầu Xuân Nhâm Thìn dành cho Học Sinh - Sinh Viên Giáo Phận Phát Diệm

Đăng lúc: 01-01-2012 08:06:48 AM | Đã xem: 2932 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin tức quê nhà , Tin Giáo phận , Thông báo - Thư ngỏ
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Trang sau