Thông báo về Thánh lễ Truyền chức Phó tế ngày 01.03.2021

Thông báo về Thánh lễ Truyền chức Phó tế ngày 01.03.2021
Để bảo đảm an toàn trong mùa dịch, theo ý Bề trên giáo phận, Thánh lễ truyền chức Phó tế ngày 01.03.2021 sẽ giới hạn số người tham dự. Những người khác xin theo dõi Thánh lễ trực tuyến, được phát lúc 9:00 cùng ngày tại các kênh chính thức của giáo phận Phát Diệm.

Để bảo đảm an toàn trong mùa dịch, theo ý Bề trên giáo phận, Thánh lễ truyền chức Phó tế ngày 01.03.2021 sẽ giới hạn số người tham dự, cụ thể:

1. Quí thân nhân: mỗi tiến chức chỉ được 20 người.

2. Giáo xứ nơi các thầy đang phục vụ: mỗi giáo xứ được 10 người.

3. Tu sĩ: Chỉ có tu sĩ trong huyết tộc, và trưởng của cộng đoàn nơi giáo xứ các thầy đang phục vụ.

 

Xin tất cả mọi người được tham dự đeo khẩu trang và rửa tay với thuốc sát khuẩn. Hạn chế bắt tay.

Những người khác xin theo dõi Thánh lễ trực tuyến, được phát lúc 9:00 cùng ngày tại các kênh chính thức của giáo phận Phát Diệm:

 

https://phatdiem.org/

https://www.youtube.com/user/gpphatdiem

https://www.facebook.com/phatdiem.org/

Xin Chúa chúc lành cho mọi sự được bình an.

BTT

Nguồn tin: http://phatdiem.org - Giáo Phận Phát Diệm