Mời họp mặt di dân Phát Diệm 2013 và cử hành năm Đức Tin

Mời họp mặt di dân Phát Diệm 2013 và cử hành năm Đức Tin
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp từ những năm qua, để thể hiện mối quan tâm của Hội Thánh đối với anh chị em đang học tập và làm việc xa quê, Giáo phận Phát Diệm thân ai mời anh chị em tham dự:Nguồn tin: Phatdiem.org

Tác giả bài viết: Ban Mục Vụ Di Dân

Nguồn tin: phatdiem.org