Thông báo: Điều tra ứng viên lên chức phó tế

Thông báo: Điều tra ứng viên lên chức phó tế
Vp. TGM Phát Diệm

Tác giả bài viết: + Gm Giuse Nguyễn Năng

Nguồn tin: phatdiem.org