Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp mừng lễ Chúa Phục sinh 2021

Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp mừng lễ Chúa Phục sinh 2021

14:57 | 27/03/2021

THƯ GỬI SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO NHÂN DỊP MỪNG LỄ CHÚA PHỤC SINH 2021

Đăng lúc: 14:57 - 27/03/2021

Công bố Logo Năm Mục vụ Giới trẻ 2021

15:30 | 05/11/2020

Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 đã nhìn nhận hành trình Emmau (Lc 24,13-35) như là một văn bản kiểu mẫu để hiểu sứ vụ của Hội thánh trong tương quan với các thế hệ trẻ và giúp tái hiện lại cuộc đối thoại của Đức Giêsu với người trẻ hôm nay.

Đăng lúc: 15:30 - 05/11/2020
Cập nhật Thánh lễ trực tuyến tại các Giáo phận Việt Nam

Cập nhật Thánh lễ trực tuyến tại các Giáo phận Việt Nam

15:37 | 30/03/2020

Cập nhật Thánh lễ trực tuyến tại các Giáo phận Việt Nam trong thời gian đại dịch covid-19

Đăng lúc: 15:37 - 30/03/2020
Đăng lúc: 15:56 - 05/12/2019
1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau