Thông báo: Cuộc Thi Thiết Kế Logo Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Phận Phát Diệm

Thông báo: Cuộc Thi Thiết Kế Logo Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Phận Phát Diệm

07:30 | 15/07/2018

Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận Phát Diệm tổ chức Cuộc thi “Thiết kế Logo - Ban Mục vụ Giới trẻ”.

Đăng lúc: 07:30 - 15/07/2018
DANH SÁCH CỬ ĐIỆU NGÀY GẶP MẶT GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO PHÁT DIỆM LẦN III

DANH SÁCH CỬ ĐIỆU NGÀY GẶP MẶT GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO PHÁT DIỆM LẦN III

20:47 | 25/06/2018

DANH SÁCH CỬ ĐIỆU NGÀY GẶP MẶT GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO PHÁT DIỆM LẦN III

Đăng lúc: 20:47 - 25/06/2018
Thông báo: Ngày Gặp Mặt Giới Trẻ Công Giáo Phát Diệm Lần III

Thông báo: Ngày Gặp Mặt Giới Trẻ Công Giáo Phát Diệm Lần III

20:30 | 25/06/2018

Ngày Gặp Mặt Giới Trẻ Công Giáo Phát Diệm Lần Thứ III và Mừng Kính Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Thày Giảng, Tử Đạo – Bổn Mạng của Giới trẻ

Đăng lúc: 20:30 - 25/06/2018